Ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης για το Σχ. Έτος 2018-2019

Καλούνται οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου για το σχολικό έτος 2018-2019 να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis). Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους το οποίο δε διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τη Σχολική Μονάδα προκειμένου να καταχωριστούν σωστά τα παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool.

Σε περιπτώσεις δυσκολίας/αδυναμίας σχετικά με την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Σχολείου καθημερινά 11:00 – 13:00 έως την 31η Μαΐου 2018.

Η Δ/ντρια

Αθανασοπούλου Χαρίκλεια