Πρόσκληση για Μαθητεία

Στα πλαίσια του θεσμού της Μαθητείας καλούμε τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς του Δήμου Αγίου Νικολάου να προσφέρουν θέσεις εργασίας στους απόφοιτους και κατέχοντες πτυχίο από το Σχολείο μας στις ειδικότητες

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

β. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφοριής

γ. Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ

δ. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

ε. Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης

στ. Υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων

Η προσφορά των θέσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Υποστηρίζοντας το θεσμό της Μαθητείας υπάρχει ταυτόχρονα όφελος τόσο για τον εργοδότη σε οικονομικό επίπεδο όσο και για το μαθητευόμενο που μέσα από την 9μηνη εκπαίδευση του ενισχύει τα επαγγελματικά του δικαιώματα (αποκτάει πτυχίο επιπέδου 5 στην ειδικότητα του.)

Ταυτόχρονα καλούμε όλους τους απόφοιτους του Σχολείου μας (ανεξαρτήτου ηλικίας) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε τμήματα Μαθητείας, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη – Οκτώβρη 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου στα τηλέφωνα 2841025978 και 2841083189.