Πρόγραμμα ειδικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου στο ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου είναι το παρακάτω

Τρίτη 04/09/18

09:00 – 11:00

– Δίκτυα Η/Υ (Θ)

– Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

11:00 – 13:00

– Προγραμματισμός Η/Υ (Θ)

– Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τετάρτη 05/09/18

09:00 – 11:00

– Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Θ)

– Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Θ)

11:00 – 13:00

– Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Θ)