ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2019

Η εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης – δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019 με ένα κλικ εδώ

Η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές
εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ένα κλικ εδώ