Ξεκίνησαν οι «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής – Ανανέωσης Εγγραφής – Μετεγγραφής» για το Σχ. Έτος 2019-2020

Το ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου προσκαλεί τους μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του Σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020 να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΜySchool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα MySchool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανήλικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα MySchool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα MySchool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Σημειώνεται ότι η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́75).

Μετά την οριστική κατανομή των μαθητών/-τριών στο Σχολείο μας οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται στο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών και από την 1η έως την 5η Ιουλίου 2019 για την Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών (Μαΐου – Ιουνίου 2019).

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου λειτουργούν οι ακόλουθοι Τομείς (Β Τάξη) και Ειδικότητες (Γ Τάξη).

Β Τάξη (Τομείς) Γ Τάξη (Ειδικότητες)
Πληροφορικής α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας α) Βοηθός Νοσηλευτή β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Διοίκησης και Οικονομίας α) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων β) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση του Σχολείου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2841025978)

Σε περιπτώσεις δυσκολίας/αδυναμίας σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται και να απευθύνονται στη Γραμματεία του Σχολείου καθημερινά 10:00 – 12:00 έως την 17η Ιουνίου 2019 (εκτός από τις ημέρες που διεξάγονται Πανελλαδικές Εξετάσεις).

Η Δ/ντρια

Αθανασοπούλου Χαρίκλεια