Γραμμή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους, που φοιτούν σε σχολεία αρμοδιότητας του Κ.Ε.Σ.Υ. Λασιθίου

Το Κ.Ε.Σ.Υ Λασιθίου οργάνωσε την εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς την υπηρεσία πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.


Αγαπητοί μου


Εν μέσω της νέας καθημερινής πραγματικότητας λόγω του κορωνοϊού, το Κ.Ε.Σ.Υ. Λασιθίου έχει οργανώσει και λειτουργεί τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν οι γονείς και τα παιδιά που φοιτούν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYHyyauhiv2_64W20gjOxsyENgSHZcuhhzf61apTHT5HtXw/viewform

και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.