Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμο υλικό. Παρακαλούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά.

  1. Οδηγίες για μαθητές
  2. Οδηγίες για γονείς
  3. Covid-19 πληροφορίες
  4. Διάφορα σενάρια για άσκηση
  5. Οδηγίες για την υγιεινή των χεριών
  6. Αφίσα