Ο Τομέας Πληροφορικής

Διαθέτει 4 εργαστήρια πληροφορικής!