Πληροφοριακό Σύστημα Σισυφος

Το πληροφοριακό σύστημα Σίσυφος είναι μια δημιουργία του καθηγητή πληροφορικής του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου κ. Παπαδακάκη Νεκτάριου