Αλλαγή προγράμματος ειδικής εξεταστικής

Παρακαλούνται οι μαθητές της Γ τάξης που δεν έλαβαν Πτυχίο Ειδικότητας να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου, προκειμένου να δώσουν τα μαθήματα που χρωστάνε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν λάβουν Πτυχίο, δεν μπορούν να εισαχθούν σε Πανεπιστημιακή Σχολή.

Μπορείτε να δείτε το τελικό πρόγραμμα της εξεταστικής μετά τις αλλαγές εδώ