Ημέρες λειτουργίας Σχολείου Ιούλιο & Αύγουστο

Το Σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό τις παρακάτω ημέρες:

Πέμπτη 04/07/2019

Τρίτη 09/07/2019 (Για μηχανογραφικά)

Πέμπτη 11/07/2019 και

Δευτέρα 15/07/2019 (Για μηχανογραφικά)

Τετάρτη 17/07/2019 (Για μηχανογραφικά)

Μετά τη 17η Ιουλίου το Σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη, ενώ μεταφέρεται την Παρασκευή 16/08/2019 η εφημερία της Πέμπτης 15/08/2019 (λόγω της επίσημης αργίας)

‘Ωρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Κατά τις ημέρες αυτές μπορείτε να παραλαμβάνετε τον τελικό έλεγχο προόδου σας και τους τίτλους σπουδών σας (απολυτήριο, πτυχίο).