ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ: Προγραμματισμός Η/Υ (Θ)
ΠΕΜΠΤΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Θ)


ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ)
ΠΕΜΠΤΗ: 1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ε)
2) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ (Θ)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Ώρα προσέλευσης μαθητών: 8.30π.μ