Μένουμε σπίτι… Συνδε-∆εμένοι

Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών,παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραμονήςστο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρωνγια τον κορωνοϊό – Covid-19

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi–psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR0WHgj-PH6Vq89AXqxjVuL9ZSrE-iNs4AcInFKdjMAeShNHsrLMRhRNJB4