ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2020.

Δείτε την εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 καθώς και την εγκύκλιο για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008,

Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων

Εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση…

Δελτίο Τύπου https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

Απαραίτητα έγγραφα για τους μαθητές του σχολείου μας:

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΠΑΛ Υπόδειγμα 1 (1 σελίδα για υποβολή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Υπόδειγμα 1