Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίηςης Αποφοίτων των Φάσεων A, Β και Γ του “Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων Α’,Β’ και Γ του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ