Ημέρες λειτουργίας του σχολείου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι ανοικτό τις παρακάτω ημέρες.

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 (Μόνο για τις ανάγκες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών)

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (Μετά τις 13:00 θα τοιχοκολληθούν οι βαθμοί των πανελληνίων)

Επίσης το σχολείο θα είναι ανοικτό όλες τις Πέμπτες του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ώρες Λειτουργίας 09:00 – 13:00