Σχέδιο Δράσης ΜΝΑΕ Σχ. Έτους 2020-2021

Υπο-δράση 1: Αειφόρο Σχολείο – Εξωραϊσμός (σχολικών αιθουσών)
Κάτω από πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες, λόγω της τρέχουσας πανδημίας, πραγματοποιήθηκε η δράση “Εξωραϊσμός σχολικών αιθουσών” στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης ΜΝΑΕ για το Σχ. Έτος 2020-21. Οι συμμετέχοντες μαθητές μετρούν τις διαστάσεις των παραθύρων προκειμένου να γίνει η παραγγελία ειδικών κουρτινών συσκότισης για τα παράθυρα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διδασκαλία με τη χρήση βιντεοπροβολέα!

Υπο-δράση 2: Δομημένη Καλωδίωση
Κάτω από πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες, λόγω της τρέχουσας πανδημίας, πραγματοποιήθηκε η δράση “Δομημένη Καλωδίωση” στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης ΜΝΑΕ για το Σχ. Έτος 2020-21. Οι συμμετέχοντες μαθητές λαμβάνουν ενεργό μέρος στην επέκταση της δομημένης καλωδίωσης του σχολείου, η οποία καθίσταται απαραίτητη λόγω της τρέχουσας ανάγκης για όσο το δυνατό μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατότητα διασύνδεσης στο Διαδίκτυο.