Οδηγίες και πρόγραμμα για την Υγειονομική και πρακτική δοκιμασία υποψήφιων Τ.Ε.Φ.Α.Α ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υγειονομική και πρακτική δοκιμασία υποψήφιων Τ.Ε.Φ.Α.Α ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2021 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Οδηγίες -Πρόγραμμα για υποψηφίου ΤΕΦΑΑ 2021-22