Λειτουργία σχολείου

Την Παρασκευή 09/07/2021 το σχολείο θα παραμείνει ανοικτό 09:00-13:00 προκειμένου να λάβουν κωδικό για συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου όσοι τελειόφοιτοι/απόφοιτοι δεν το έχουν ήδη κάνει.