Παρουσίαση προγράμματος ΜΝΑΕ ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ “Δραση, Δημιουργία”

Στις 11 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου η παρουσίαση του προγράμματος MNAE (Μια Νεα Αρχή στα ΕΠΑΛ)  με τίτλο  <<ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ “Δραση, Δημιουργία”>>.

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από τρεις  υποδράσεις,  Υποδράση 1 με τίτλο “Εξωραϊσμός σχολικού περιβάλλοντος ‘ Υποδράση 2 με τίτλο ‘Δομημένη καλωδίωση – Δίκτυα ΕΠΑΛ” και τέλος την υποδράση διαχυσης που είχε σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα μας.

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή πληροφορικής του ΕΠΑΛ και υπεύθυνο του προγράμματος κ. Καλιμάντζαλη Βασίλειο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο ΜΝΑΕ 2021 ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ