Τελικός πίνακας κατάταξης των έγκυρων αιτήσεων για τη Μαθητεία

Επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των έγκυρων αιτήσεων για τη Μαθητεία στο Σχολείο μας.
Δείτε τον πίνακα εδώ
Με εκτίμηση

Αθανασοπούλου Χαρά
Δ/ντρια ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου