Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2022

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 73383/Δ3/15-06-2022 Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ

Αίτηση γονέα – υπόδειγμα